Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

23:36
8210 1b65
Reposted fromnosmile nosmile viaprzegrany przegrany
heroikomika
23:35
heroikomika
23:35
5737 6179 500
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaprzegrany przegrany
23:35
9448 7f0e
Reposted fromwestwood westwood viaprzegrany przegrany
23:34
6412 595b 500
Reposted fromwestwood westwood viaprzegrany przegrany

June 09 2015

11:45
0446 3945

totorogafapasta:

universo paralelo

11:34
3210 cc6b 500

webbgirl34:

thebigsisteryouneveraskedfor:

Gisella Perl was forced to work as a doctor in Auschwitz concentration camp during the holocaust.

She was ordered to report ever pregnant women do the physician Dr. Josef Mengele, who would then use the women for cruel experiments (e.g. vivisections) before killing them.

She saved hundreds of women by performing abortions on them before their pregnancy was discovered, without having access to basic medical supplies. She became known as the “Angel of Auschwitz”.

After being rescued from Bergen-Belsen concentration camp she tried to commit suicide, but survived, recovered and kept working as a gynecologist, delivering more than 3000 babies.

I want to nail this to the forehead of every anti-abortionist who uses the word “Holocaust” when talking about legal abortions.

11:10
heroikomika
11:09
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
Reposted frommental-cat mental-cat vianayantara nayantara

May 26 2015

heroikomika
10:40

January 26 2015

heroikomika
09:44
"Poezja to nie jest danie upustu wzruszeniom, ale ucieczka od wzruszenia, to nie wyrażanie osobowości, ale ucieczka od osobowości. Ale oczywiście, jedynie ci, którzy posiadają osobowość i doświadczają wzruszeń, rozumieją co to znaczy pragnąć dystansu od nich."
— T.S. Eliot
Reposted fromliterature literature viapoezja poezja

January 24 2015

19:31

January 20 2015

heroikomika
10:37
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

October 05 2014

heroikomika
12:11

September 27 2014

heroikomika
21:44

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromjozefspace jozefspace viazapachsiana zapachsiana
heroikomika
21:23
Reposted fromshakeme shakeme vianot-alice not-alice
heroikomika
21:13
 • Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
 • September 09 2014

  heroikomika
  21:24
  6212 c1ac
  Reposted fromdusix dusix vianayantara nayantara
  heroikomika
  21:20
  Miej tylko tyle, co można zabrać ze sobą: poznaj języki, poznaj obce kraje, poznaj ludzi. Niech pamięć będzie twoją sakwą podróżną. Zapamiętuj! Zapamiętuj! Tylko te gorzkie ziarna może kiedyś wzejdą. Rozejrzyj się dokoła – otaczają cię ludzie. Może któregoś z nich będziesz potem wspominał całe życie i palce gryźć będziesz, żeś go nie wypytał. I mów mniej – a więcej usłyszysz.
  — Aleksander Sołżenicyn
  Reposted frompesy pesy vianayantara nayantara
  heroikomika
  21:13

  Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na to nie zasługują.

  Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianayantara nayantara
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl